Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

 

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem,  pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání)Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.


 

Téma týdne 1.-5. 2. 2021: Zimní sporty

 

Úkol pro předškoláky: 

1. nakreslete, jak jste bobovali nebo sáňkovali (obrázek přineseš do školky)

 

2. Naučte se novou básničku

 

Jízda na bobech

Kopce, stráně zasněžené,
padá, padá bílý sníh.
Kdo má boby, sedne na ně,
Umí to snad někdo líp?

Z kopce dolů jedeme,
„hádejte, co vezeme?“
Zimu, radost, dětský smích,
na bobech i na saních

INSPIRATIVNÍ VIDEA PRO RODIČE

 

Národní pedagogický institut ČR připravil pro rodiče předškolních dětí v mateřské škole inspirativní videa. Videa mají inspirovat rodiče k zapojení dětí do běžných denních činností tak, aby byly děti dobře připravené na vstup do první třídy. 

Zde jsou odkazy na jednotlivá videa:

Úvod k sérii                https://youtu.be/GRR6Efa-R1k

Čteme spolu               https://youtu.be/rKs0KYvDybY

Spolu na zahradě       https://youtu.be/ePuUeCNij0Q

Pečeme spolu            https://youtu.be/jS_ZHNNp2Cs [»]

 

Další inspirativní videa k předškolnímu vzdělávání naleznete také na webu ČT edu v sekci předškolní vzdělávání 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

 

Věříme, že pro vás budou tato videa inspirací a motivací pro vzdělávání dětí přirozeným způsobem v domácím prostředí. 

 

NABÍDKA_PRO_VZDĚLÁVÁNÍ.pdf (343.41 kB)

Komunikační_hra.pdf (126.42 kB)

DISTANČNÍ VÝUKA

(1. - 5. března 2021)

Vesmírné dobrodružství – opakování tématu z minulého týdne

 

Úkoly pro předškoláky:

 

 

1) Vyjmenovat zpaměti názvy všech planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun)

- sluchově rozlišit hlásku "R" v jednotlivých názvech planet  (na začátku, uprostřed i na konci slova)

- trénovat výslovnost hlásky "R" 

2) Vypracovat pracovní list "Planety" - (děti dostaly domů v pátek)

- pracovní list vybarvit planety a Slunce

- trénovat správný úchop tužky, kontrolovat tlak a sklon při práci

- vybarvené obrázky vystřihnout, nalepit a vytvořit si svuj "Vesmír" - "Sluneční soustavu"

3) Procvičovat číselnou řadu 1-8 a zpět 8-1

- sledovat očima zleva doprava 

4) procvičovat a opakovat GEOMETRICKÉ TVARY

- správně poznat a pojmenovat (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník) 

- rozlišovat pojem KRUH X KOULE

5) zopakovat si báseň a píseň (děti se učily minulý týden)

 

Báseň: ZEMĚ

Naše Země ta se točí, i když nemá nožičky,

zvesela si neposkočí, shodila by hvězdičky.

 

Po vesmíru tiše pluje, s Merkurem si promluví,

Venuše jí pozdravuje, o Zemi už každý ví. 

 

Píseň: NAŠE ZEMĚ KULATÁ

Naše Země kulatá je, říká se to, Po nebi se koulí světem celé léto. (1x)

Pozor, ať se nesrazíš s tou hvězdičkou v dáli, to bychom se o tebe vskutku báli. (2x)

 

Chtěl bych jednou, třeba někdy takhle k ránu, nasednout do velikého eroplánu, (1x)

nasednout do rakety, podívat se z výše, je-li Země kulatá, jak se píše. (2x)

 

Další inspirace pro volné chvíle :-) 

Vyrobit raketu nebo kosmonauta - z odpadových materiálů

Vytvořit , vymodelovat nebo nakreslit jednoduché souhvězdí

Sledovat vzdělávací videa k tématu - YouTube - Paxi (pozorně sledovat dějovou linku příběhu, společně vyprávět příběh, rozvíjet slovní zásobu)

 

Inspirace pro rodiče :

vzhledem k aktuálnímu uzavření mateřských škol a povinné distanční výuce předškoláků bych Vám ráda připomněla možnost bezplatného přístupu k MIUč+ Zápis je tu do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde.

 

   
   

 

DISTANČNÍ VÝUKA

(8. - 19. března 2021)

Jaro ťuká na vrátka 

-  předjaří - pozorování proměn v přírodě, stěhovaví ptáci a první jarní kytičky, barvičky, vůně i zvuky kolem nás

Jaro na zahrádce a na poli 

- jarní přípravy zahradníka, zemědělce, stroje, nářadí a náčiní k jejich práci, semínka a sazeničky, zelenina a květiny

 

 

Úkoly pro předškoláky:

 

 

1) Naučit se zpaměti pranostiku 

"Na svatého Řehoře, čáp se vrací od moře"

- zjistit, kdy má svátek Řehoř, vysvětlit si význam této pranostiky

- rozvíjet poznatky a slovní zásobu odpověďmi a otázkami (roční doby, měsíce, druhy ptáků a jejich způsob života)

- trénovat výslovnost hlásky "Ř" a  vymýšlet další slova na tuto hlásku

 

2) Vypracovat  "Kuliferda  č. 2" a "Grafomotorika"

- postupné dodělání pracovních listů v sešitech, po otevření MŠ přinést zpět do školky  (pouze Kuliferda - Zima)

- trénovat správný úchop tužky, uvolněné zápěstí,  přítlak a sklon na tužku

- zajistit a kontrolovat správný sed a soustředěnost na práci 

 

 

 

 

3) Při pobytu venku (procházky, zahrádka) pozorovat, zastavovat se a vnímat, následně činnost zhodnotit

- sluchově i zrakově rozlišovat  (květiny, ptáci, dopravní prostředky, zahradní náčiní, barvy, počty, zvuky...)

- vědomě se zastavit, protáhnout celé tělo a několikrát se zhluboka nadechnout a vydechnout

- soustředěně poslouchat a pozorovat zvuky a děje kolem vás (několik vteřin i třeba minut)

- poté se usmát na druhého a říci si vzájemně něco pěkného nebo dojmy z prožitého :-)

 

4) Zazpívat si společně písničku - Znáte nějakou jarní?

- popros dospělého o pomoc - můžete ji i sepsat, nakreslit k ní obrázek a po otevření MŠ přinést také do školky

- společně nebo samostatně si ji zazpívat -  potichu x nahlas - rychle x pomalu

- poznávat a rozlišovat  rozdíly a různorodost ve věcech kolem sebe (doma, venku)

 

5) Vyrobit společně  JARNÍ KYTIČKU nebo PTÁČKA

- z kartonu a barevných látek, lepidla (případně z papíru)

- výrobek můžete vyfotit a poslat do MŠ a po otevření MŠ přinést s sebou

 

6) Připravit si společně zdravou a veselou zeleninovou svačinku

- mrkvička, kedluben, ředkvička, hrášek, rajče nebo paprička :-)

- u společné přípravy si povídat - pokládat otázky a odpovídat celou větou, tvořit a vymýšlet různé hádanky, rýmy i zdrobněliny; dále můžete vymyslet krátký legrační příběh 

např. Jak vyrostla ředkvička? "Kdo mi sebral mrkvičku? Proč ten hrášek neroste? apod. - fantazii se meze nekladou :-) 

- určovat barvy, tvary, vůně, chutě 

- společně si pochutnat, prožívat a užívat :-)

 

7) Využít nahrané IT výukové programy  MYŠÁK v tabletech ze školky

- rozvíjet myšlení, prostorovou orientaci, tvary, zrakové a sluchové vnímání  dle pokynů Myšáka

- doporučení: tablety dávejte dětem pouze na práci a vymezenou dobu (max 20minut denně)

         8) Zasít osení 

Děkujeme za spolupráci a moc se na Vás a především děti těšíme......Lada, Radka, Danka a Terka

 

DISTANČNÍ VÝUKA

(22. - 26. března 2021)

Jaro na dvorečku 

-  poznávání domácích a hospodářských zvířat, jejich mláďat, způsoby jejich vývoje a života, jejich užitek a význam pro člověka, rozdíly mezi ptáky a savci

 

 

Úkoly pro předškoláky:

 

 

1) Soustředěně poslouchat a s pomocí převyprávět pohádku (viz. příloha)

"O MLSNÉM KOCOURKOVI"

-  vyjmenovat všechna zvířátka z příběhu; najít alespoň dva rýmy 

- vysvětlit si společně slova, kterým nerozumí (mlsný, štědrý, mžik, zdárně, vytrávil, činila, hltá, spořádal, svírá, chamtivost) 

- vysvětlit si význam poučení "Potrestán je víc než dost za ošklivou chamtivost"

- přemýšlet a zhodnotit - "byl jsem také někdy chamtivý a proč?"

 

2) Vypracovat pracovní list "AHOJ DĚTI" (viz příloha)

- prohlédnout si a pojmenovat zvířátka z kartiček (kolik je zvířecích rodin?)

- s pomocí společně pojmenovat celou zvířecí rodinku

- poznat a určit, které skupinky k domácím zvířátkům nepatří (jak se jim říká?)  

 

 

 

 

3) Při pobytu venku (procházky, zahrádka) hledat, pozorovat zvířátka

- sluchově rozlišovat poznávat a napodobovat zvuky zvířat

- zrakově a případně hmatově rozlišovat stavbu, tvar a pokrývku těla 

- zkusit napodobit pohyb daného zvířete (chůze v podřepu, běh klus, cval...) 

- vyprávět si a povídat ke zvířátku: jak se jmenuje samec-samice-mládě; kde bydli a pobývá; čím se živí; čím je člověku užitečné 

příklad: beran-ovce-jehně; tráva- seno- pase se; salaš-chlév-pastvina-louka; mléko-sýr, vlna-svetr

 

4) I nadále využívat nahrané IT výukové programy  MYŠÁK v tabletech ze školky

- rozvíjet myšlení, prostorovou orientaci, tvary, zrakové a sluchové vnímání  dle pokynů Myšáka

- doporučení: tablety dávejte dětem pouze na práci a vymezenou dobu (max 20minut denně)

 

5) Pečovat a starat se o osení

- pokud jste ještě nezaseli, můžete dodělat :-) 

- pečovat o  zálivku, teplotu, umístění a pozorovat růst

- pokud ještě nemáte, zkuste zasít

pohádka

pohádka

pohádka

 

Čerpáno: časopis Sluníčko č. 3/ březen 2020

 

DISTANČNÍ VÝUKA

(29. března - 6. dubna 2021)

Barevné vajíčko

-  oslava svátků jara a přípravy na Velikonoce, přiblížení tradic, zvyků a jejich významů -  zdobení a tvoření

 

Úkoly pro předškoláky:

 

 

1) Spolupodílet se a pomáhat při velikonoční či jarní přípravě a výzdobě domova, zahrádky a dvorečku

 

2) Pečovat o vypěstované osení a ozdobit si ho 

 

3) Pomáhat mamince (tetě, babičce) v kuchyni

např. při pečení beránka, mazance, s barvením a zdobením vajíček, s nádobím, odpady apod.

 

4) Zkusit s tatínkem (strýcem, dědečkem) uplést pomlázku

https://www.youtube.com/watch?v=gUM_PQRBhy4

https://www.youtube.com/watch?v=Mv5MQFq7xiE

 

5) Vypracovat pracovní list GRAFOMOTORIKA - str. 22, 23 (uvolňovací cviky + přepis číslic dle vzoru) 

 

6) Zacvičit si na čerstvém vzduchu  nebo u TV "Cvičíme se Sportíkem" - každé úterý a čtvrtek na Déčku :-)

 

7) Zapojit se (dle Vašich možností a chuti) do jarní zábavné, naučné a tvořivé stezky "VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ" 

BUDE PŘIPRAVENA OD 30.3 DO 6. 4.

START a veškeré další pokyny budou u branky MŠ, kde Vám předá instrukce zvířecí kamarád  :-) 

STARTOVNÉ: barevná stužka pro pomlázku (na vratech MŠ) děkujeme

 

 

Milí rodiče, přejeme Vám i dětem krásné, zdravé a radostné prožití jarních svátků, velice děkujeme za Vaši úžasnou spolupráci. Už se na Vás všechny moc a moc těšíme Lada,Radka,Danka,Terka 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA

(7. - 9. dubna 2021)

Hrajeme si na školu

-  zaměření se na znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k nástupu do ZŠ, 1. třídy a nového kolektivu 

(co už umím a co potřebuji ještě zvládnout), rozvoj sebedůvěry, rozlišování hry a povinností

 

Úkoly pro předškoláky:

 

 

1) Seznámit se s novou básní, případně se ji naučit zpaměti na příští týden

 

Báseň ABECEDA

 

Abeceda to nic není, kdo by se jí děti bál?

Já vás vezmu do učení - ˇA, Bé, Cé, Dé a tak dál.

Z písmenek se složí slovo, ze slov potom celý svět.

Ten kdo umí abecedu, bude všemu rozumět.

 

2) Zahrát si komunikační sluchovou hru "Slovní kopaná" 

správně určit a vyslovit první a poslední hlásky, případně slabiky ve slově, tvořit z nich další slova

PENÁL - LAVICE - ELA - AKTOVKA - AUTOBUS....apod.

BARVA - VAJÍČKO - KOČKA - KAMARÁDI - DIVADLO....apod.

 

3) Trénovat vázání tkaničky, zapnutí zipu a knoflíků, upravit se před vycházkou

 

4) Určovat a správně poznat co je vpravo, co je vlevo

 

5) Nakreslit obrázek na téma  "JÁ A ŠKOLA" - a přinést ho do školky

 

Návodné motivační otázky k obrázku: 

Jaká bude moje škola? Jak to ve škole vypadá? Kdo tam všechno bude? Těším se do školy a nebo ne? Na co nejvíce? Který předmět by mě ve škole nejvíce bavil, zajímal a proč? Čím bych chtěl být až vyrostu? Co vše budu nosit v aktovce? Co vše patří do penálu? Jak se do školy dostanu? 

 

 

Milé děti, milí rodiče...těšíme se na Vás všechny v pondělí 12tého :-))) V tématu "Hrajeme si na školu" budeme pokračovat i v dalším týdnu. Pořádně si vše procvičíme a vyzkoušíme. Velký pozdrav posílá Lada, Radka, Danka i Terezka

 

 

 

 

2022

 

pracovní list + pokyny (432.49 kB)

distanční výuka (12.96 kB)